Cabala del cavallo pegaseo tillhör Brunos italienska filosofiska dialoger och publicerades ursprungligen 1585. Det är en av Brunos mest gåtfulla och vackra texter, som kombinerar flera av hans grundläggande filosofiska teman med en rikt utvecklad metaforisk dimension. I detta avseende är den en idealisk utgångspunkt för att lära känna den allegoriska aspekten av Brunos tänkande. Samtidigt som dialogen innehåller starkt satiriska inslag – Bruno kritiserar som alltid vad han uppfattar som pedantiska aristoteliker och dogmatiska kristna – innehåller den också passager av stark lyrisk intensitet. Slutligen är det en av Brunos nyckeltexter när det gäller frågan om människans ställning i världen i stort och framför allt i förhållande till andra djur.