Eskaton presenterar härmed den första boken i vår återutgivning av Tuominens livsverk. Besk brygd gavs första gången ut 1947. Denna skrämmande aktuella andra utgåva är försedd med ett efterord av Tuva Korsström, litteraturvetare och dotter till Tuominen.

”Denna nattsvarta lilla bok präglas av en kärv humor, en organisk blandning av stort och smått. Men dess slutledningar eliminerar det oskuldsfulla i vår vardag. Bödeln finns i oss alla. // Överhuvudtaget är Besk brygd i dag en skrämmande aktuell bok. Då den kom ut 1947, passerade den förvånansvärt obemärkt förbi. Nu i efterhand kan vi se hur Mirjam Tuominen föregriper Hannah Arendts tes om den banala ondskan och Alice Millers teori om Hitler som det misshandlade barnet. Vi kan se samma feghet, grymhet och byråkratiska dumhet som möjliggjorde Förintelsen upprepas i dagens Europa.” – ur Tuva Korsströms efterord.

Besk brygd utkommer samtidigt som vår nyutgåva av Tema med variationer.

Köp via vår widget längst upp på sidan eller från bokhandeln.

Distribution: Bokinfo.

  • Författare Mirjam Tuominen
  • Antal sidor 113
  • ISBN 9789198207620 (häftad)