Om band i allmänhet, som Bruno-kännaren Robert Klein kallat ett ”mästerverk”, räknas till Brunos så kallade ”magiska verk”. I texten sammanfaller etisk-politiska reflexioner, metafysisk och naturfilosofisk spekulation och – som alltid hos Bruno – ett tänkande som berör bildens och poesins status.

Giordano Bruno (1548–1600) tillskrivs i regel en central idéhistorisk betydelse, men hans dramatiska levnadsöde har ofta fått stå i förgrunden medan hans mångfacetterade och enormt uppslagsrika verk sällan blivit tillräckligt uppmärksammat utanför en snäv krets fackspecialister. Således föreligger endast en översättning av Brunos verk på svenska, Askonsdagsmåltiden, medan Brunos andra och minst lika viktiga dialoger förblivit oöversatta. Än mer okänt är dock Brunos på latin författade verk, däribland den teoretiska nyckeltexten De vinculis in genere som troligen författades 1590–1591. Genom ett initierat förord av översättaren Gustav Sjöberg situeras texten inom Brunos produktion, samtidigt som dess stora relevans i en samtida poetologisk och politisk kontext belyses utförligt. Vi uppmärksammar här Bruno som inte endast en av renässansen portalfigurer, utan även som en filosof vars storhet ännu är långt ifrån tillräckligt känd.

  • Författare Giordano Bruno
  • Titel Om band i allmänhet
  • Antal sidor 97
  • ISBN 978-91-984428-2-3 (häftad)