Den italienske filosofen Giorgio Agambens korta men täta undersökning av smakbegreppet publicerades ursprungligen 1979, som en del i förlaget Einaudis encyklopedi. Essän ger vid en första anblick intryck av att vara en tämligen klassisk genomgång av det estetiska smakbegreppets historia, men visar sig snabbt vara en betydligt mer mångförgrenad och djupgående analys av relationen mellan skönhet och sanning, poesi och filosofi. Det rör sig i själva verket om en nyckeltext för att förstå Agambens tidiga filosofi och om ett av de vackraste exemplen på den italienske filosofens förmåga att föra samman filologisk uppmärksamhet och teoretisk uppfinningsrikedom.

Boken är översatt av poeten och renässanskännaren Gustav Sjöberg som också skrivit ett kommenterande efterord. Här utvecklar Sjöberg Agambens resonemang till en sorts politisk estetik grundad i framför allt Giordano Brunos och Tommaso Campanellas tänkande.