Giordano Bruno: Den pegasiska hästens kabbala

|

Cabala del cavallo pegaseo tillhör Brunos italienska filosofiska dialoger och publicerades ursprungligen 1585. Det är en av Brunos mest gåtfulla och vackra texter, som kombinerar flera av hans grundläggande filosofiska teman med en... READ MORE

Boksläpp: Ideologins sublima objekt

|

Tisdag 27 oktober kl 20:30 Nu presenterar vi en nyutgåva av Lars Nylanders översättning av Slavoj Žižeks Ideologins sublima objekt. I detta digitala boksläpp berättar idéhistorikern Hjalmar Falk (som skrivit det nya förordet),... READ MORE

Hållander i samtal om Det omöjliga vittnandet

|

Litteraturen vittnar, samtidigt som litteraturen och vittnesmål är två skilda saker. I litteraturen tillåts vi ljuga, i vittnesmålen finns ett sanningsanspråk nedlagt. Men i revolten mot förklaring, mot begripligheten, är vittnesmål och litteratur... READ MORE