Boksläpp: Ideologins sublima objekt

|

Tisdag 27 oktober kl 20:30 Nu presenterar vi en nyutgåva av Lars Nylanders översättning av Slavoj Žižeks Ideologins sublima objekt. I detta digitala boksläpp berättar idéhistorikern Hjalmar Falk (som skrivit det nya förordet),... READ MORE

Hållander i samtal om Det omöjliga vittnandet

|

Litteraturen vittnar, samtidigt som litteraturen och vittnesmål är två skilda saker. I litteraturen tillåts vi ljuga, i vittnesmålen finns ett sanningsanspråk nedlagt. Men i revolten mot förklaring, mot begripligheten, är vittnesmål och litteratur... READ MORE

Bruno: Om band i allmänhet

|

Om band i allmänhet räknas till Brunos så kallade ”magiska verk”. I texten sammanfaller etisk-politiska reflexioner, metafysisk och naturfilosofisk spekulation och – som alltid hos Bruno – ett tänkande som berör bildens och... READ MORE