Eskaton presenterar härmed den andra boken i vår återutgivning av Tuominens livsverk. Tema med variationer gavs första gången ut 1952. Denna andra utgåva är försedd med ett efterord av Anders Olsson, författare, litteraturvetare, kritiker och ledamot av Svenska Akademien.

”Vad är så berörande i Tema med variationer? Där finns ett nytt, utomordentligt expressivt språk, som med hjälp av avbrott och branta övergångar ger prosan lyrisk täthet, associativ kraft och rörelse. Där finns mitt i svartsynen en ofta befriande, drastisk humor. Där finns till sist den djärva kompromisslöshet, som vi alltid förknippar med Tuominen, men som här framstår som än direktare i kraft av den språkliga nyvinningen.” – ur Anders Olssons efterord.

Tema med variationer utkommer samtidigt som vår nyutgåva av Besk brygd.

Köp via vår widget längst upp på sidan eller från bokhandeln.

  • Författare Mirjam Tuominen
  • Antal sidor 119
  • ISBN 9789198207651 (häftad)