Att nå livskänslans nerv

posted in: Recensioner | 0

Mio Lindman recenserar Tuominens Stadier i Lysmasken: ”Hennes engagemang är förankrat i en fin känsla för stilistik. Resonemangen är levande, sprungna ur ett rörligt och framför allt självständigt tänkande som söker sig till marginalerna, utkanterna.” Mirjam Tuominen Stadier