Release för Sekularism, populism, xenofobi

posted in: Arrangemang | 0

Välkomna till ett samtal med Mattias Martinson, professor vid teologiska institutionen, Uppsala universitet, om hans nya bok Sekularism, populism, xenofobi som behandlar de populistiska och främlingsfientliga sidorna av de senaste årens religionsdebatt.

Medverkande i samtalet är, vid sidan av Mattias Martinson, Petra Carlsson, teolog och verksam på Stockholms teologiska högskola, Nazem Tahvilzadeh, fil. dr. i offentlig förvaltning och skribent i tidskrifter som Fronesis och Mana, samt Ida Simonsson, doktorand i teologi vid Uppsala universitet.

Fritt inträde!

Tid: 29 november kl. 18:30 – 20:30

Plats: Storkyrkan i Gamla stan, i Själakoret en trappa upp. Trädgårdgatan 9

Facebook-event: https://www.facebook.com/events/293192494535332/

Release: Det omöjliga vittnandet

posted in: Arrangemang | 0

Nu släpper vi Marie Hållanders Det omöjliga vittnandet: om vittnesmålets pedagogiska möjligheter. Det ska firas!

Fredag 25 augusti

Vad har vittnesmålet för pedagogiska möjligheter att förändra nuet? På vilket sätt kan vittnandet möjliggöra subjektivitetsprocesser? Vad kan känslorna göra i mötet med vittnesmål? Kan en undervisning byggd på vittnesmål bidra till att rätta det orätta?

Det omöjliga vittnandet undersöker vilka pedagogiska möjligheter som finns i vittnandet genom en filosofisk utredning av aspekterna representation, subjektivitet och känslor. Det är en studie som utgår från Giorgio Agamben, men också från The Latina Feminist Group, Gayatri Chakravorty Spivak, Sara Ahmed och Édouard Glissant.

Tillsammans med forskaren Simon Ceder kommer Marie att samtala om vittnandet och vittnesmålets möjligheter utifrån litteraturens och pedagogikens perspektiv.

Marie Hållander arbetar för tillfället vid Stockholms universitet. Hon är författare till boken Tjänster i hemmet (Kabusa Böcker 2013), om att arbeta inom hemtjänsten. Marie presenterar delar av Det omöjliga vittnandet också på torsdag kväll (24 augusti, 17:15 – 18:45) vid den europiska utbildningskonferensen ECER (The European Conference on Educational Research), University College UCC, i Köpenhamn. Det omöjliga vittnandet är en omarbetad version av hennes avhandling i pedagogik (2016).

Simon Ceder disputerade 2016 med avhandlingen Cutting Through Water: Towards a Posthuman Theory of Educational Relationality. För tillfället arbetar han med ett projekt om människans tidiga evolution. Simon är medgrundare av Relationsinstitutet som utvecklar nya idéer om relationer samt organiserar publika arrangemang. Gäster vid tidigare samtal är bl.a. Lena Andersson och Jonas Hassen Khemiri. Mer info: simonceder.se relationsinstitutet.org

Lokalen öppnar 18.00 och samtalet startar 18.30.

Fri entré.

VARMT VÄLKOMNA!

Facebook-event

Skapande indifferens

posted in: Arrangemang | 0

Omslaget till Hausmanns bok Den excentriska förnimmelsenPresentation av Raoul Hausmann x 3
Tidskriften Subaltern & förlaget Eskaton
Måndag 3 april 2017
kl 19

http://www.signalsignal.org/skapande-indifferens-slappfest-for-raoul-hausmann-x-3/

Tidskriften Subaltern och förlaget Eskaton presenterar Raoul Hausmanns Den excentriska förnimmelsen samt Subaltern #3 och #4 2016, som behandlar Hausmann och hans krets. Redaktörerna Mårten Björk, Erik Erlanson och Gustav Sjöberg – som översatt och skrivit efterord till Den excentriska förnimmelsen – presenterar numren och boken. Kvällen inleds med att Mårten Björk och Gustav Sjöberg kortfattat presenterar den tyskjudiske juristen och kantianske filosofen Ernst Marcus, expressionisten Salomo Friedländer och Raoul Hausmann, vilket därefter följs av ett samtal modererat av Erik Erlanson.

Raoul Hausmann (1886-1971) är framför allt känd som en av de drivande bakom Berlin-DADA och som uppfinnare av fotomontaget, men han var också poet, filosof och politisk teoretiker som uppfordrande krävde en fullständig omvandling av den västerländska civilisationen och stod den så kallade “vänsterkommunismen” nära. I de två Subaltern-numren presenteras Hausmanns politiska och filosofiska verk tillsammans med texter av närliggande tänkare såsom bland annat den kantianske filosofen och juristen Ernst Marcus, konstteoretikern Carl Einstein, revolutionären och regissören Guy Debord, och den expressionistiska provokatören Salomo Friedländer.

Förordet till Subaltern #3 kan man läsa här.

Afton om Tuominen 13/2

posted in: Arrangemang | 0

Lundensiska litteratursällskapet bjuder in till en afton om Mirjam Tuominen

BESK BRYGD
– Ett samtal om Mirjam Touminen

Den finländska författaren, poeten och essäisten Mirjam Tuominen (1913–1967) är för många ett okänt namn, och kanske kan man med en teologisk term kalla hennes skrifter ”deuterokanoniska”: de tycks helt enkelt tillhöra en annan kanon än den officiella litteraturhistorieskrivningens. Hennes verk, som ständigt självrannsakande rör sig mellan det självbiografiska, existentiella, religiösa och politiska, har dock mycket att säga oss även idag.

Förlaget Eskaton ger nu ut hennes samlade dikt- och essäsamlingar, och vi har bjudit in redaktören Mårten Björk för ett samtal om Tuominen tillsammans med hennes dotter: Tuva Korsström.

Tuva Korsström är litteraturkritiker och författare. Hon har deltagit i arbetet med nyutgivningen och översättningen av sin mors, Mirjam Tuominens, produktion sedan slutet av 80-talet och skriver nu på en bok om sina föräldrar.

Mårten Björk är doktorand i teologi, sitter i redaktionen för kulturtidskriften Subaltern och ger tillsammans med Jacob Andersson ut Mirjam Tuominens böcker på förlaget Eskaton.

Moderator är Peter Henning, litteraurvetare i Lund.

Måndagen den 13 februari 2017, kl. 19:00
Plats: Språk- och litteraturcentrums foajé, Lund
Inträde: 40 kr, Studenter: 20 kr, eller medlemskap i LLS 2016 (150kr)

Serveringen öppnar 18.30

För mer information: http://lundensiskalitteratursallskapet.se/

Facebook: https://www.facebook.com/events/1827379824170805/

Maskinens olycka

posted in: Arrangemang | 0

IDA BÖRJEL – HENRIK JOHANSSON – PÄR THÖRN

I augusti utgav Eskaton Eric Petterssons roman fabriksliv – en lika vacker som vemodig uppgörelse med industriarbetarens verklighet som på många sätt utmanar föreställningarna om politisk litteratur. Vi tar tillfället i akt att diskutera detta märkliga dokument om arbetarkamp och kapitalistisk kris och bjuder in författarna Ida Börjel, Henrik Johansson och Pär Thörn för att samtala om Petterssons bok i synnerhet och den politiska litteraturens vara eller icke-vara i allmänhet.

Kvällen inleds med att Pär Thörn läser ur fabriksliv. Därefter diskuterar Ida Börjel sitt efterord till boken, och sedan följer ett samtal med Börjel, Thörn och Johansson som modereras av en av bokens utgivare.

Vi ses 6 september klockan 18.00 på Östervärns antikvariat, Höstgatan, Malmö

Fabriken är inte en plats för svaga. Fabriken är gjord för arbete, för kraft och beslut. Inte för nedbrutna eller klena, de tvivlande eller ömkliga. Fabriken säger det varje morgon, genom betonggolvet och ljusrören och stålet: du är svag, du hör inte hemma här, och du kan inte fly, det här är allt och överallt. Det här är din värld.

Arrangörer: Eskaton tillsammans med ABF.

Agamben-seminarie i Köpenhamn

posted in: Arrangemang | 0

Møllegades Boghandel i Köpenhamn arrangerar 23-24 augusti 2013 ett Agamben-seminarie. De skriver såhär:

”Tilmeld dig på tilmelding@moellegadesboghandel.dk!

Den italianske filosof Giorgio Agamben, er bedst kendt for sine politisk-juridiske begreber som ‘undtagelsestilstand’ og ‘lejr’. Vigtige begrebsdannelser i verden i dag, men Agambens filosofi er også i det litterære, det teologiske, det historiske med mere. Derfor har vi i Møllegades Boghandel atter sat os for at trække filosofien ud af de universitære kontorer, ud på gaden, og i den forbindelse har vi indbudt en god håndfuld af de kløgtigste Agamben-kendere herhjemme til at bære vidnesbyrd fra Agambens store œuvre og lade os føre hinsides de mest populære og fortærskede dele af hans filosofi.

Det bliver således på et bagtæppe af potentialitet, biopolitik og ubestemmelighed, at Møllegades Boghandel nu byder op til filosofisk sanktsvejtsdans i vores lille bog-undtagelsestilstand. På programmet er der potentialiteten som sådan, den Europæiske Unions tilstand, venskab, messianismen, tragedien og meget andet.

Vær med til at lade filosofien blive en væren-i-gaderne og byd velkommen til:

Carsten Juhl
Søren Gosvig Olesen
Marie Louise Krogh
Mikkel Bolt Rasmussen
Christina Marie Jespersen
Mårten Björk
Jørn Erslev Andersen

Seminaret foregår fredag den 23. august klokken 19-22 og lørdag den 24. august klokken 13-15.30”

Bokhandelns adress är Møllegade 8A, Köpenhamn.

https://www.facebook.com/events/487140118031227/

Föreläsningsserie på café Amalthea: Tillståndets förstörelse

posted in: Arrangemang | 0

I juli arrangeras tre träffar med föreläsningar och diskussioner på Café Amalthea utifrån den nya antologin Sakernas tillstånd och tillståndet för sakernas förstörelse. Kom och lyssna på föredragen och diskutera vilka vägar ut det finns i en alltmer krisande världskapitalism.

Förbered er gärna genom att läsa texterna i boken som ska diskuteras på de olika träffarna, men det är helt OK att bara lyssna på föredragen. (Diskussionerna kommer dock att ta sin utgångspunkt i antologins texter som vi läser till de olika träffarna. Beställ därför gärna en bok eller ladda ned boken som pdf.

Cafe Amalthea, Kristianstadsgatan 41, Malmö. Arrangeras av Cafe Amalthea tillsammans med Motarbetaren.

Onsdag 3 juli, 19.00 –

Anders Ramsay: Avskaffa arbetet! – Moishe Postone som kritiker av arbetssamhället.

Sociologen Anders Ramsay redogör för den amerikanske marxisten Moishe Postones läsning av Kapitalet. Varför fokuserar Postone på behovet av en arbetskritik när han läser Marx? Varför menar Postone att den klassiska marxismen missförstått och förvanskat vad som verkligen är angeläget i Marx kritiska projekt? Vilka möjligheter och problem finns i Postones politiska projekt?

Till denna träff läser vi bokens introduktion av Kämpa tillsammans! och Moishe Postones essä ”Kritik och historisk förändring”.

Anders Ramsay har skrivit en avhandling om Theodor W. Adorno, hyser ett stort intresse för råds- och vänsterkommunism och har nyligen översatt Michael Heinrichs Introduktion till de tre volymerna av Marx kapitalet till svenska.

Onsdag 17 Torsdag 18 juli, 19.00 –

Carsten Juhl: Organisation, parti, spontanitet – Amadeo Bordiga och Jacques Camatte som kritiker av kapitalismen.

Konstvetaren Carsten Juhl berättar om Amadeo Bordiga, det italienska kommunistpartiets första ordförande, och Jacques Camatte som i samband med de stora kamperna på sextio- och sjuttiotalet tillsammans med aktivister över hela Europa omtolkade den bordigistiska traditionen. Juhl, som på sextiotalet var aktiv tillsammans med Bordiga och Camatte, kommer att diskutera Bordigas och Camattes relevans som samhällskritiker i dag. Vilka lärdomar kan man dra från denna strömning?

Till denna träff läser vi ”Organiserad spontanitet”. Det rekommenderas att man också läser Carsten Juhls korta artikel om Amadeo Bordiga från 1997: ”Amadeo Bordiga – En lille introduktion i anledning af en bibliografi”.

Carsten Juhl är lektor på konstakademin i Köpenhamn och var under sextio- och sjuttiotalet tillsammans med en grupp danskar och svenskar aktiva i den politiska miljö som stod Amadeo Bordiga och Jacques Camatte nära. Han medverkade i Camattes tidskrift Invariance och översatte många viktiga texter av Bordiga och Camatte till danska, men han har också översatt alltifrån Kant till Baudrillard och Lyotard. Snart kommer han ut med en bok med texter om och av Camatte på Nebula books.

Lördag 27 juli, 15:00 –

Tidskriften Endnotes: Subsumtion och underordning – om kapitalets gränser och möjligheten av uppror.

Detta datum kan ändras.

Kapitalismen fungerar på grund av lönearbetet, genom att rätten till överlevnad är villkorad av människors försäljning av sin arbetskraft. Livet under kapitalismen är därför för de flesta av oss ett liv på jakt efter arbete. I Kapitalet beskrev Marx hur arbetarna underordnades kapitalet både reellt och formellt. Arbetaren var inte bara tvingad att stanna en viss tid på företaget för att få ut sin lön; hela produktionsprocessen tenderade att formas efter lönearbetets principer. Begreppen formell och reell underordning har blivit två kontroversiella begrepp som använts för att förstå kapitalismens historiska utveckling. I det här föredraget diskuterar redaktionsmedlemmar från Endnotes kapitalets subsumtion och underordning av arbetet och tecknar möjligheten av uppror.

Till den här träffen läser vi Endnotes text ”Subsumtionens historia”.

Endnotes är en tidskrift som arbetar med att översätta och introducera marxistisk teori och analysera kapitalismens utveckling. De har än så länge gett ut två nummer av sin tidskrift som behandlat alltifrån kommuniseringsteori till analyser av den ekonomiska krisen.