Žižek, Augustinus och zombier

posted in: Notiser | 0

Hur skulle ett möte mellan den slovenske psykoanalytikern och filosofen Slavoj Žižek och den afrikanske teologen Augustinus se ut? Vad skulle dessa två nattsvarta optimister och potentiella zombietänkare kunna lära oss? Kanske skulle de utifrån det Žižek med freudiansk terminologi kallar för dödsdriften, och det Augustinus beskrev som synden, kunna hjälpa oss att förklara varför människan kastas ned i förtvivlan endast för att resa sig upp igen, denna gång beväpnad med ett hopp som i slutändan kan näras av själva fallet ned i mörkret. Kanske är det denna dialektik mellan hopp och hopplöshet som Žižek och Augustinus kan lära oss att hantera?

I dag publicerar vi Ola Sigurdsons essä Žižek, Augustinus och zombier : essä om subjektivitet och hopp.

Ola Sigurdson är sedan 2008 professor i tros- och livsåskådningsvetenskap vid Göteborgs universitet och föreståndare för universitetets Centrum för kultur och hälsa. Han är författare till ett tjugotal böcker, bland annat Theology and Marxism in Eagleton and Žižek (2012), och är även aktiv som kulturskribent.

Läs mer!

Maskinens olycka

posted in: Arrangemang | 0

IDA BÖRJEL – HENRIK JOHANSSON – PÄR THÖRN

I augusti utgav Eskaton Eric Petterssons roman fabriksliv – en lika vacker som vemodig uppgörelse med industriarbetarens verklighet som på många sätt utmanar föreställningarna om politisk litteratur. Vi tar tillfället i akt att diskutera detta märkliga dokument om arbetarkamp och kapitalistisk kris och bjuder in författarna Ida Börjel, Henrik Johansson och Pär Thörn för att samtala om Petterssons bok i synnerhet och den politiska litteraturens vara eller icke-vara i allmänhet.

Kvällen inleds med att Pär Thörn läser ur fabriksliv. Därefter diskuterar Ida Börjel sitt efterord till boken, och sedan följer ett samtal med Börjel, Thörn och Johansson som modereras av en av bokens utgivare.

Vi ses 6 september klockan 18.00 på Östervärns antikvariat, Höstgatan, Malmö

Fabriken är inte en plats för svaga. Fabriken är gjord för arbete, för kraft och beslut. Inte för nedbrutna eller klena, de tvivlande eller ömkliga. Fabriken säger det varje morgon, genom betonggolvet och ljusrören och stålet: du är svag, du hör inte hemma här, och du kan inte fly, det här är allt och överallt. Det här är din värld.

Arrangörer: Eskaton tillsammans med ABF.