Vad är det samtida? av Giorgio Agamben

posted in: Notiser | 0

Här presenterar vi den sista av tre texter av Giorgio Agamben. I Vad är det samtida? letar Agamben efter det något utmärkande för denna egenskap, detta sätt att förhålla sig. Samtidigheten, menar han bland annat, skriver in sig i nuet genom att beteckna det som arkaiskt, och bara den som i det mest moderna och senaste förnimmer det arkaiskas indicier och signaturer kan vara samtida med det. Läs mer.

Agamben-seminarie i Köpenhamn

posted in: Arrangemang | 0

Møllegades Boghandel i Köpenhamn arrangerar 23-24 augusti 2013 ett Agamben-seminarie. De skriver såhär:

”Tilmeld dig på tilmelding@moellegadesboghandel.dk!

Den italianske filosof Giorgio Agamben, er bedst kendt for sine politisk-juridiske begreber som ‘undtagelsestilstand’ og ‘lejr’. Vigtige begrebsdannelser i verden i dag, men Agambens filosofi er også i det litterære, det teologiske, det historiske med mere. Derfor har vi i Møllegades Boghandel atter sat os for at trække filosofien ud af de universitære kontorer, ud på gaden, og i den forbindelse har vi indbudt en god håndfuld af de kløgtigste Agamben-kendere herhjemme til at bære vidnesbyrd fra Agambens store œuvre og lade os føre hinsides de mest populære og fortærskede dele af hans filosofi.

Det bliver således på et bagtæppe af potentialitet, biopolitik og ubestemmelighed, at Møllegades Boghandel nu byder op til filosofisk sanktsvejtsdans i vores lille bog-undtagelsestilstand. På programmet er der potentialiteten som sådan, den Europæiske Unions tilstand, venskab, messianismen, tragedien og meget andet.

Vær med til at lade filosofien blive en væren-i-gaderne og byd velkommen til:

Carsten Juhl
Søren Gosvig Olesen
Marie Louise Krogh
Mikkel Bolt Rasmussen
Christina Marie Jespersen
Mårten Björk
Jørn Erslev Andersen

Seminaret foregår fredag den 23. august klokken 19-22 og lørdag den 24. august klokken 13-15.30”

Bokhandelns adress är Møllegade 8A, Köpenhamn.

https://www.facebook.com/events/487140118031227/

Föreläsningsserie på café Amalthea: Tillståndets förstörelse

posted in: Arrangemang | 0

I juli arrangeras tre träffar med föreläsningar och diskussioner på Café Amalthea utifrån den nya antologin Sakernas tillstånd och tillståndet för sakernas förstörelse. Kom och lyssna på föredragen och diskutera vilka vägar ut det finns i en alltmer krisande världskapitalism.

Förbered er gärna genom att läsa texterna i boken som ska diskuteras på de olika träffarna, men det är helt OK att bara lyssna på föredragen. (Diskussionerna kommer dock att ta sin utgångspunkt i antologins texter som vi läser till de olika träffarna. Beställ därför gärna en bok eller ladda ned boken som pdf.

Cafe Amalthea, Kristianstadsgatan 41, Malmö. Arrangeras av Cafe Amalthea tillsammans med Motarbetaren.

Onsdag 3 juli, 19.00 –

Anders Ramsay: Avskaffa arbetet! – Moishe Postone som kritiker av arbetssamhället.

Sociologen Anders Ramsay redogör för den amerikanske marxisten Moishe Postones läsning av Kapitalet. Varför fokuserar Postone på behovet av en arbetskritik när han läser Marx? Varför menar Postone att den klassiska marxismen missförstått och förvanskat vad som verkligen är angeläget i Marx kritiska projekt? Vilka möjligheter och problem finns i Postones politiska projekt?

Till denna träff läser vi bokens introduktion av Kämpa tillsammans! och Moishe Postones essä ”Kritik och historisk förändring”.

Anders Ramsay har skrivit en avhandling om Theodor W. Adorno, hyser ett stort intresse för råds- och vänsterkommunism och har nyligen översatt Michael Heinrichs Introduktion till de tre volymerna av Marx kapitalet till svenska.

Onsdag 17 Torsdag 18 juli, 19.00 –

Carsten Juhl: Organisation, parti, spontanitet – Amadeo Bordiga och Jacques Camatte som kritiker av kapitalismen.

Konstvetaren Carsten Juhl berättar om Amadeo Bordiga, det italienska kommunistpartiets första ordförande, och Jacques Camatte som i samband med de stora kamperna på sextio- och sjuttiotalet tillsammans med aktivister över hela Europa omtolkade den bordigistiska traditionen. Juhl, som på sextiotalet var aktiv tillsammans med Bordiga och Camatte, kommer att diskutera Bordigas och Camattes relevans som samhällskritiker i dag. Vilka lärdomar kan man dra från denna strömning?

Till denna träff läser vi ”Organiserad spontanitet”. Det rekommenderas att man också läser Carsten Juhls korta artikel om Amadeo Bordiga från 1997: ”Amadeo Bordiga – En lille introduktion i anledning af en bibliografi”.

Carsten Juhl är lektor på konstakademin i Köpenhamn och var under sextio- och sjuttiotalet tillsammans med en grupp danskar och svenskar aktiva i den politiska miljö som stod Amadeo Bordiga och Jacques Camatte nära. Han medverkade i Camattes tidskrift Invariance och översatte många viktiga texter av Bordiga och Camatte till danska, men han har också översatt alltifrån Kant till Baudrillard och Lyotard. Snart kommer han ut med en bok med texter om och av Camatte på Nebula books.

Lördag 27 juli, 15:00 –

Tidskriften Endnotes: Subsumtion och underordning – om kapitalets gränser och möjligheten av uppror.

Detta datum kan ändras.

Kapitalismen fungerar på grund av lönearbetet, genom att rätten till överlevnad är villkorad av människors försäljning av sin arbetskraft. Livet under kapitalismen är därför för de flesta av oss ett liv på jakt efter arbete. I Kapitalet beskrev Marx hur arbetarna underordnades kapitalet både reellt och formellt. Arbetaren var inte bara tvingad att stanna en viss tid på företaget för att få ut sin lön; hela produktionsprocessen tenderade att formas efter lönearbetets principer. Begreppen formell och reell underordning har blivit två kontroversiella begrepp som använts för att förstå kapitalismens historiska utveckling. I det här föredraget diskuterar redaktionsmedlemmar från Endnotes kapitalets subsumtion och underordning av arbetet och tecknar möjligheten av uppror.

Till den här träffen läser vi Endnotes text ”Subsumtionens historia”.

Endnotes är en tidskrift som arbetar med att översätta och introducera marxistisk teori och analysera kapitalismens utveckling. De har än så länge gett ut två nummer av sin tidskrift som behandlat alltifrån kommuniseringsteori till analyser av den ekonomiska krisen.