Bruno: Om band i allmänhet

posted in: Notiser | 0

Om band i allmänhet räknas till Brunos så kallade ”magiska verk”. I texten sammanfaller etisk-politiska reflexioner, metafysisk och naturfilosofisk spekulation och – som alltid hos Bruno – ett tänkande som berör bildens och poesins status.

Genom ett initierat förord av översättaren Gustav Sjöberg situeras texten inom Brunos produktion, samtidigt som dess stora relevans i en samtida poetologisk och politisk kontext belyses utförligt. Vi uppmärksammar här Bruno som inte endast en av renässansen portalfigurer, utan även som en filosof vars storhet ännu är långt ifrån tillräckligt känd.

Läs mer här.