I denna antologi samlar vi texter som beskriver kapitalets utveckling och tvång att underordna alltmer av livet som material för arbete. Genom att beskriva kapitalets gränser och vilken möjlighet till expansion kapitalismen har i en världsmarknad som omsluter hela planeten, och med en produktion som kräver allt färre lönearbetare, kan vi också beskriva systemets utsidor. Det hjälper oss att spåra hur en tillvaro som inte är baserad på lönearbetets principer kan skapas. I takt med att kapitalismen utvecklas som en världsmarknad och dess produktion automatiseras kan allt mindre arbete underordnas som nödvändigt arbete, arbete som producerar mervärde och därigenom kapital. I och med att allt större delar av världsbefolkningen därmed inte längre tillåts tillhöra den värld av rikedom som arbetet förvandlar till kapital skapas en öppning ut genom kapitalens själva oförmåga att erbjuda den växande klassen av arbetare en anställning. Dörren ut blir därför själva det faktum att kapitalismen skapar sin egen utsida; den värld befolkad av jordens fördömda som måste ta makten över den process som gör dem värdelösa.

Kämpa tillsammans! är en grupp som främst sysslat med marxistisk teoribildning. Gruppen bildades 1997 med medlemmar från Malmö och Göteborg och har sina rötter i den autonoma rörelsen.

Även tillgänglig som gratis pdf-fil och på issuu.com.

Köp via vår widget längst upp på sidan eller från Adlibris eller Bokus.

Distribution: Bokinfo.

  • Redaktion: Kämpa tillsammans!
  • Antal sidor: 149
  • ISBN: 978-91-980963-0-9 (häftad)
  • ISBN: 978-91-980963-1-6 (pdf)