Att nå livskänslans nerv

posted in: Recensioner | 0

Mio Lindman recenserar Tuominens Stadier i Lysmasken: ”Hennes engagemang är förankrat i en fin känsla för stilistik. Resonemangen är levande, sprungna ur ett rörligt och framför allt självständigt tänkande som söker sig till marginalerna, utkanterna.” Mirjam Tuominen Stadier

bernur om Tuominen

posted in: Recensioner | 0

Bloggaren Björn Kohlström, bernur, recenserar Besk brygd och Tema om variationer. Svensk litteratur lider brist på djärva författare, som stilistiskt går längre än lojaliteten med den grå prudentligt prydliga prosan. Tuominens stil är – låt säga okonventionell. Det är ett … Continued